UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE
 
 

COMPETIŢII U.P.B.
anul universitar 2016 - 2017 semestrul I
A
CROSUL DE TOAMNA
A
POLITEHNIADA
la:A
BADMINTON
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
ŞI DANS

ÎNOT
ŞAH
TENIS DE CÂMP
TENIS DE MASĂ

PROGRAM ANTRENAMENTE
ECHIPE REPREZENTATIVE U.P.B.

Anul universitar 2016 - 2017
Semestrul I

PROGRAM
 ACTIVITĂŢI SPORTIVE PENTRU CADRELE DIDACTICE  DIN U.P.B
.
Anul universitar 2016-2017 Sem. I
aA

FESTIVALUL NAŢIONAL DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ ŞI DANS
"POLIDANSFEST
GINETA STOENESCU" 2016

Filme /Album foto 1, Album foto 2;
Album foto 3
/ cA
COMPETIŢII U.P.B.
anul universitar 2015 - 2016 semestrul II
Retrospectivă
V
CROSUL DE PRIMĂVARĂ
Clasament / Imagini: Studente, Studenţi, Premiere
POLISPORTFEST
BADMINTON
Clasament / Imagini
BASCHET M
Clasament / Imagni
FOTBAL
Clasament / Imagni
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
ŞI DANS

Clasament /Imagini
ÎNOT
Clasament
ŞAH
Clasament
TENIS DE CÂMP M
Clasament
TENIS DE CÂMP F
Clasament
TENIS DE MASĂ
Clasament / Imagni

VOLEI M
Clasament / Imagni

aAaaAa

XXXDepartamentul de Educaţie Fizică şi Sport - Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională distinctă în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, abilitată să asigure dezvoltarea şi menținerea capacităţii funcţionale a organismului, optimizarea structurilor acestuia, dobândirea unui potențial biologic care să contribuie la eficientizarea activităţilor socio-profesionale ale studenţilor, la atingerea unor standarde ridicate de performanţă, la îmbunătățirea calităţii vieții.
XXXActivitatea de educaţie fizică şi sportivă în U.P.B. se desfăşoară sub o multitudine de forme, de la orele prevăzute în planurile de învăţământ, în special pentru studenţii din anii I şi II, până la pregătirea echipelor reprezentative pentru participarea la competiţiile studenţeşti naţionale şi internaţionale.
XXXCadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a se mişca, de a învăţa ceva nou, conform propriilor opţiuni, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor cât şi după finalizarea acestora.
XXXSpecialiştii noştri în kinetoterapie vin în întâmpinarea studenţilor care doresc să identifice modalitățile particularizate de mișcare  în scopul armonizării şi  perfecţionării propriului corp.