UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE
 
 

FESTIVALUL NAŢIONAL DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ ŞI DANS
"POLIDANSFEST
GINETA STOENESCU" 2016

Filme

COMPETIŢII U.P.B.
2015 - 2016 Semestrul II

A
CROSUL DE PRIMĂVARĂ
AL POILITEHNICII
2016
- Clasament
A
POLISPORTFEST 2016
la:A
BADMINTON - Clasament
BASCHET M - Clasament
FOTBAL - Clasament
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
ŞI DANS - Clasament

ÎNOT - Clasament
ŞAH - Clasament
TENIS DE CÂMP M - Clasament

TENIS DE CÂMP F - Clasament
TENIS DE MASĂ - Clasament
VOLEI M - Clasament

REZLTATE CAMPIONATE NAŢIONALE UNIVERSITARE
2016


aA

cccccD.E.F.F.-K. organizează în ziua de 3 martie 2016, ora 15:30, alegeri pentru desemnarea directorului de departament.
Candidaturile pentru funcţia de director de departament se depun la secretariatul D.E.F.F.-K. până în data de 26 februarie 2016, ora 14:00.

A
aAa
COMPETIŢII U.P.B.
2015 - 2016 Semestrul I

Retrospectivă
V
CROSUL DE TOAMNĂ
Clasament / Albume foto: studenţi, studente, premiere

POLITEHNIADA 2015-2016
BASCHET
Clasament

FOTBAL - Clasament
Album foto
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
ŞI DANS
- Clasament
Album foto
ÎNOT
Clasament

TENIS DE CÂMP
Clasament

TENIS DE MASĂ
Clasament

SAH
Clasament
/ Album foto
SCHI - SNOWBOARD
Clasament

VOLEI - studenţi
Clasament
/ Album foto

aAaaAa

XXXDepartamentul de Educaţie Fizică şi Sport - Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională distinctă în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, abilitată să asigure dezvoltarea şi menținerea capacităţii funcţionale a organismului, optimizarea structurilor acestuia, dobândirea unui potențial biologic care să contribuie la eficientizarea activităţilor socio-profesionale ale studenţilor, la atingerea unor standarde ridicate de performanţă, la îmbunătățirea calităţii vieții.
XXXActivitatea de educaţie fizică şi sportivă în U.P.B. se desfăşoară sub o multitudine de forme, de la orele prevăzute în planurile de învăţământ, în special pentru studenţii din anii I şi II, până la pregătirea echipelor reprezentative pentru participarea la competiţiile studenţeşti naţionale şi internaţionale.
XXXCadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a se mişca, de a învăţa ceva nou, conform propriilor opţiuni, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor cât şi după finalizarea acestora.
XXXSpecialiştii noştri în kinetoterapie vin în întâmpinarea studenţilor care doresc să identifice modalitățile particularizate de mișcare  în scopul armonizării şi  perfecţionării propriului corp.